галоўная | аб праекце | каталог | пошук | слоўнік | спасылкі
 
Спасылкі

Інтэрнэт-рэсурсы:


http://polotsknm.ru
http://www.archi.ru
http://www.arx.by.ru
http://www.bi.com
http://www.brestonline.com
http://www.pinskhistory.by.ru
http://www.polotsk.net
http://www.the4feet.com
http://www.un.minsk.by
www.knihi.com

Літаратура:

Адражэнне: Гістарычны альманах. Выр. 1/ Склад. і навук. рэд. А.П. Грыцкевіч. - Мн.: Універсітэцкае, 1995. - 259 с.
Аляксееў Л.В. Гродна і помнікі Панямоння. - Мн.: Беларуская навука, 1996.
Аляшкевіч Ю.В. Археалагічныя, архітэктурныя і гістарычныя каштоўнасці Камянецкага раёна. - Мн.: Беларуская навука, 1977.
Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн.: БелЭН, 1993. - 620 с.
Габрусь Т.В. Помнікі манументальнага дойлідства Меншчыны . - М.: Полымя, 1991.
Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 2 - 3. - Мн.: Навука і тэхніка, 1987 - 1988.
Историческая информатика: Информатика для исторических специальностей: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Сидорцова, Л.И. Бородкина. -Мн., 1998.
Кулагін А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн.: БелЭН, 2000. - 216 с.
Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн.: БелЭН, 2001. - 328 с.
Кулагін А.М. Шэдэўры архітэктуры ракако (серыя - Помнікі беларускага дойлідства). - Мн.: Полымя, 1991.
Кушнярэвіч А.М. Культавае дойлідства Беларусі XIII - XVI стст. - Мн.: Полымя, 1982.
Методология истории: Учеб. пособие для студентов вузов / А.Н. Нечухрин, В.Н. Сидорцов, О.М. Шутова и др. - Мн., 1996.
Сергачёв С.А. Деревянная архитектура Белоруссии XVI - XIX вв. - Мн.: Полымя, 1984.
Сергачёв С.А. Летопись деревянного зодчества Белоруссии. - Мн.: Полымя, 1975.
Трусов О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии. - Мн.: Наука и техника, 1988.
Цітоў А.К. Геральдыка беларускіх месцаў. - Мн.: Полымя, 1998. - 287 с.
Чантурия В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. - Мн.: Полымя, 1985.
Чантурия В.А. Архитетурные памятники Гродно. - Мн.: Полымя, 1973.
Чантурия В.А. Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии. - Мн.: Вышэйшая школа, 1983.
Чантурия В.А. Памятники архитектуры в городах Белоруссии. - Мн.: Беларусь, 1977.
Чантурия В.А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии. - Мн.: Полымя, 1986.
Чернявская В.И., Петросова Е.Ю. Памятники архитектуры Минска XVII - нач. XX вв. - Мн.: Наука и техника, 1984.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6-ці т. Т. 1 - 6. - Мн.: БелЭН, 1993 - 2001.
 
   
X